В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №949

Ремонт на детски площадки

Начало
06.07.2021
ID:
949

Предложение

Място/адрес: Асеновград ул Тутракан 12

Описание: Защо площадката на улица Тутракан 12 не се ремонтира, след като идваха два пъти да се описва, снима, при положение, че в кваетала има много деца. Площадката е голвма и може да се обособи и за малки и за големи деца.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 07.07.202115:54
    Уважаема г-жо Бекярова, за детската площадка на ул. "Тутракан" е установено, че е неободим основен ремонт, което означава осигуряване на по-голям финансов ресурс, а не само такъв, за текущ ремонт. Необходимо е площадката да бъде приведена във вид, в който същата да бъде сертифицирана и да отговаря на изискванията в Наредба №1. Поради тази причина нейният ремонт е предвиден за по-късно изпълнение и това е причината към момента да не влиза в настоящия график за текущите ремонти. Планирано е след извършване на текущите ремонти на детските площадки по график да се извърши анализ на останалите средства и съответно списъкът да се допълни с други детски площадки, които да бъдат отремонтирани. Информираме Ви, че междувременно на територията на град Асеновград е предвидено да бъдат изградени две нови детски площадки. Едната ще бъде позиционирана в парка при светофара в кв. "Зъбчето". А другата се предвижда да бъде изградена в кв. "Изток". И за двете е предвидено проектиране и изграждане. Допълнително в Инвестиционната програма на Асеновград се предвижда изграждане на две детски площадки в с. Тополово и една в кв. "Долни Воден". Към момента се разработват техническите задания за проектиране и изпълнение. Предстои да се проведе обществена поръчка за избор на изпълнител, който да реализира проектите.
  • 06.07.202115:52
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали