В процес 192 Приключени 2653

Сигнал №938

Построяване на незаконно временно съоражение

Начало
01.07.2021
ID:
938

Незаконно строителство

Подаден от: Антон Радев

Място/адрес: ул. „Иларион Макариополски“ 1, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Уважаеми г-н Грудев, Желаем да подадем сигнал за това, че преди три години се постави незаконно съоражение/ заслон/ на зеленчуковия магазин, който се намира под жилището ни на първия етаж. Когато предстоеше построяването му имаше устна уговорка между собствениците на магазина и нас, като собственици на жилището, че няма да закрепят съоражението/ заслона/ на терасата ни, която се намира непосредствено над магазина, но тя така и не беше спазена, като заслона се закрепи точно там и навлезе в имота ни. Вече три години се налага да изтърпяваме неспазване на обществения ред и определените часове за вдигане на шум. Моля, за проверка и съдействие от ваша страна за премахване на въпросното временно съоражение! Блатодарим ви!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 2 потребителя

История на промените

 • 19.08.202110:28
  Уважаеми г-н Радев, уведомяваме Ви, че служители от отдел Усторйство на територията и кадастър извършиха проверка на място, на собственика на магазина е поставен срок от един месец да премахне навеса.
 • 04.08.202114:27
  Уважаеми г-н Радев, преместваемият обект - навес към съществуващ магазин за хранителни стоки има одобрентектурен проект, разрешение за поставяне и удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 • 29.07.202109:03
  Уважаеми г-н Радев, уведомяваме Ви, че в момента служители от отдел Усторйство на територията и кадастър извършват проверка по документи и на място. Ще бъдете уведомен допълнително за резултат от извършената проверка и за предприетите действия.
 • 13.07.202115:39
  Уважаеми г-н Радев, уведомяваме Ви, че сигналът Ви - в частта за неспазване на обществения ред и определените часове, в които не може да се вдига шум - е препратен по компетентност до РУ - Асеновград.
 • 02.07.202111:10
  Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали