В процес 78 Приключени 2374

Сигнал №935

Жалба-Сигнал

Начало
01.07.2021
ID:
935

Друго

Подаден от: Радослава Неделчева

Място/адрес: Речна 38

Описание: До: Община Асеновград Кмет на Асеновград Главен Архитект Асеновград ВиК Асеновград ВиК Пловдив Област ЗАЯВЛЕНИЕ /ЖАЛБА/ от: Живущите в Блок на адрес: Асеновград ул.Речна № 38 За контакт 0885638080 nik_apostolov1@abv.bg,panayotu@guidesbulgaria.com Уважаеми Господа. Във връзка с наша Жалба с входящ номер 94-Н-401 от 02.11.2020г. Беше направено обследване с камера на сградно канализационно отклонение на жилищна сграда на ул.Речна 38 от ВИК Пловдив. Както е видно от отговора който получихме, проблем е констатиран , преди заустване в главна канализация. Според същия това отклонение е подменено по проект. „ Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България”,със съответен гаранционен ср


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 17.08.202115:53
    Уважаема г-жо Неделчева, уведомяваме Ви, че сградното канализационно отклонение е подменено по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград“, то следва да се ремонтира от Общината. Следва да се уточни, че по водния цикъл на града бяха подменяни главни клонове от канализацията на града, като към тях се присъединяваха съществуващите сградни отклонения. Самите сградни отклонения не са подменяни. Има извършена инспекция с камера за видеонаблюдение на канализацията. След проведена кореспонденция с фирмата – изпълнител, беше извършен съвместен оглед на място. При проверката , от представителите на блока разбрахме, че проблема е в непосредствена близост до блока. „ВиК“ ЕООД-Пловдив е приела за стопанисване, поддръжка и експлоатация активите изградени по упоменатия проект. Община Асеновград е уведомила „ВиК“ – Пловдив, че на основание чл.25, ал.2 от Наредба №4 от 14 септември 2004г., следва водното дружество да извърши необходимата проверка и според установените резултати отразени в констативен протокол се осигури отстраняването на проблема в сградното канализационно отклонение на жилищен блок на ул. „Речна“ 38 в гр. Асеновград.
  • 02.07.202111:09
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали