В процес 126 Приключени 2228

Сигнал №932

Опасни кучета

Начало
30.06.2021
ID:
932

Безстопанствени кучета

Място/адрес: Асеновград, ул. "Спортист"52

Описание: Уведомяваме Ви, че на 28.06.2021г сутринта в непосредствена близост до ДГ „Надежда“ се появиха две изключително опасни кучета, които нападнаха и нахапаха няколко човека, единия от които е наш родител. Същото се е случило и предишната вечер. Издирихме собственика на кучетата-господин Хасан Мулла Юмер собственик, на шивашки цех в бившето РП на ул. „Ал. Стамболийски“ №85 , бившия ресторант „Орфей“. Същият е прибрал кучетата си, но няма гаранция, че няма пак да бъдат пуснати по улиците, с което да бъдат застрашени децата ни или други случайни минувачи. Моля , да бъде направеното необходимото собственика да не допуска това да се повтаря и да пострадат още хора.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 14.07.202116:37
    Уважаема г-жо Динкова, уведомяваме Ви, че за недостатъчно упражнен контрол върху домашните си любимци, допускането им да излязат извън границите на имота и да застрашат живота и здравето на хора и други животни на господин Моллаюмер са съставени констативен протокол, както и акт за установяване на административно нарушение. Същия е предупреден писмено да не допуска повторно разхождане на кучетата извън границите на имота без повод и намордник.
  • 09.07.202115:22
    Уважаема г-жо Динкова, служители от община Асеновград се свързаха със собственика на кучетата. Предприети са действия по налагане на административна санкция.
  • 30.06.202111:34
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали