В процес 196 Приключени 2657

Сигнал №90

Отпадъци

Начало
12.03.2020
ID:
90

Отпадъци/почистване

Подаден от: Сирма Пашкова

Място/адрес: ул. „Стоян Джансъзов“ 8В, 4232 жк. Запад, Асеновград, България

Описание: Отпадъците не са събирани от два дни.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 18.03.202013:50
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАШКОВА, отдел „Екология и околна среда” при община Асеновград Ви уведомява, че от ноември 2019 г. имаше промяна в графика на сметосъбиране на фирма „КМД” ЕООД. В дните сряда и събота услугата по сметосъбиране и сметоизвозване не се извършваше, в резултат на което се получаваше натрупване на отпадъци около съдове. Същите се почистваха в следващия ден по график. От 16.03.20 г. вече услугата се извършва ежедневно.
  • 18.03.202013:40
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАШКОВА, във връзка с Ваш сигнал, постъпил на електронния портал за сигнали на община Асеновград, отдел „Екология и околна среда” при община Асеновград Ви уведомява, че от ноември 2019 г. имаше промяна в графика на сметосъбиране на фирма „КМД” ЕООД. В дните сряда и събота услугата по сметосъбиране и сметоизвозване не се извършваше, в резултат на което се получаваше натрупване на отпадъци около съдове. Същите се почистваха в следващия ден по график. От 16.03.20 г. вече услугата п
  • 16.03.202008:41
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали