В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №892

Ефирна телевизия

Начало
12.06.2021
ID:
892

Друго

Място/адрес: Асеновград

Описание: Защо няма ефирна телевизия и кога ще бъде налична.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 16.07.202115:26
    Уважаема г-жо Колева, във връзка с постъпилия от Вас сигнал, Ви изпращаме допълнителна информация. Община Асеновград изпрати по компетентност сигнала Ви до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Препращаме Ви техния отговор: "На 08.06.21 г. служители на КРС извършиха проверка на обект РРТС „Асеновград“ (гр. Асеновград, пл. „Академик Николай Хайтов“ №3), където е инсталирана телевизионната предавателна станция на БТК АЕД. При проверката е констатирана липса на електрозахранване на обекта поради отпадане на захранването. С писмо от 21.06.21 г. от БТК ЕАД постъпи информация, че са предприети всички необходими действия за постигане на договореност с фирмата, от която зависи предоставянето на достъп до електрозахранването на обекта. В допълнение с писмо от 05.07.21 г., БТК ЕАД ни информира, че излъчването на ефирна цифрова телевизия от х-л "Асеновец" е възстановено от 12:12 ч. на 25.06.21 г. При извършено на 06.07.21 г. измерване на територията на Асеновград е установено, че предавателната станция за ефирна цифрова телевизия работи и нивото на сигнала съответства на посоченото в разрешението. Уведомяваме Ви, че горната информация ще бъде изпратена и до лицата, подали сигнали в КРС, относно липсата на ефирна телевизия в района на Асеновград.
  • 18.06.202110:49
    Уважаема г-жо Колева, уведомяваме Ви, че трябва да се обърнете към БТК на телефон: 0700 123 44.
  • 14.06.202114:33
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали