В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №861

Пътя към Белинташ

Начало
02.06.2021
ID:
861

Отпадъци/почистване

Подаден от: Петя Камбурова

Място/адрес: село Врата

Описание: Пътят от отбивката за село Врата към паркинга за местността Белинташ е осеян с големи количества битови отпадъци. Някои изхвърлени от туристите, друти от хора ремонтиращи къщите си в района. Община Асеновград е отпуснала един контейнер, който е крайно недостатъчен, имайки предвид стотиците туристи, които посещават Белинташ всеки уикенд. Да не говорим, че този контейнер по график се събира само веднъж месечно. Моля, намерете средства да отпуснете още поне 2 контейнера и включете това място в графика за сметоизвозване поне два пъти в месеца. В противен случай работата остава замазана, а не свършена. Белинташ е обект от национално значение и съм сигурна, че Министерство на туризма или други институции трябва да Ви съдействат, ако се обърнете към тях


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 09.06.202116:43
    Уважаема г-жо Камбурова, уведомяваме Ви, че е извършена проверка на място от служители на отдел ”Екология и околна среда” към община Асеновград. От направената проверка на 04.06.21 г. не са констатирани изхвърлени отпадъци около разположените съдовете за битови отпадъци на кръстовището за с. Три могили и местността „Беланташ”. Община Асеновград има сключен договор с дружество, което осъществява сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци по населените места в общината. Съгласно същото, на територията на с. Врата са предвидени 5 бр. контейнери тип „бобър“. Към настоящия момент няма възможност да бъдат осигурени допълнително съдове. Организирането на сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява съобразно финансовите средства в план-сметка „Чистота“ за с. Врата. Битовите отпадъци се извозват редовно веднъж месечно и през месеците юли и август - два пъти месечно.
  • 03.06.202108:49
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали