В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №829

включване в мрежата на А1 на село Леново, Пловдивска област

Начало
19.05.2021
ID:
829

Друго

Подаден от: Галя Кожухарова

Място/адрес: село Леново

Описание: Здравейте, моля за информация дали има ли някаква административна пречка село Леново да няма покритие на мрежата на А1. Сигналът свършва малко преди табелата за влизане в Леново откъм Тополово. Водя кореспонденция с А1 (customerservice@a1.bg Жанет Гонева-Обслужване Клиенти) като последният им отговор от 20/04/21 е "Добpе е да знаете, че пускането в експлоатация на допълнителни съоpъжения, с цел повишаване нивата на сигнала, е свъpзано с пpиключването на поpедица от администpативни пpоцедуpи, чийто сpок и изпълнение не зависят изцяло от А1 Бългаpия" Благодаря предварително за отделеното време по изпратеният сигнал=


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 27.05.202116:54
    Уважаема г-жо Кожухарова, сигналът беше изпратен към А1. Препращаме Ви отговорът на компанията: "Уверяваме Ви, че полагаме необходимите усилия за подобряване качеството на мрежата ни на посоченото Вас населено място. Част от бюджета ни ежегодно се разпределя за изграждане и оптимизиране на мрежата. За съжаление, пускането в експлоатация на допълнителни съоръжения, с цел повишаване нивата на сигнала, е свързано с приключването на поредица от административни процедури, чийто срок и изпълнение не зависят изцяло от компанията. Извършената детайлна проверка потвърди, че не е регистрирана техническа невъзможност за ползването на услуги в с. Леново. Услугите предполагат мобилност при ползването и не са ограничени в конкретен географски район. Разбира се, различните населени места и отделните региони в страната ни са различни по отношение на мрежовото покритие."
  • 19.05.202112:31
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали