В процес 51 Приключени 1714

Сигнал №76

Сметосъбиране

Начало
10.03.2020
ID:
76

Предложение

Подаден от: Румен Колев

Място/адрес: Гр Асеновград

Описание: Препоръчвам всеки дом да има индивидуални кофи за смет, за разделно събиране на отпадъци и в определени дни да се вадят и почистващата фирма да ги събира. Другото е да се отвори безплатно сметище за строителни отпадъци.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 01.04.202009:53
    Уважаеми г-н Колев, в договора, сключен между община Асеновград и фирма „КМД” ЕООД не е предвидено поставяне на индивидуални съдове за отпадъци за всяко домакинство на територията на Асеновград. Такива има само в кварталите "Горни Воден" и "Долни Воден". Относно втория Ви въпрос - от месец април 2020 г. вече всеки гражданин ще има право да изхвърли безплатно обемен и строителен отпадък от домакинствата, до 100 килограма на ден, в регионалното депо за отпадъци.
  • 10.03.202015:40
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали