В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №718

Подобряване безопастността на движение по улица Иван Вазов

Начало
21.03.2021
ID:
718

Предложение

Подаден от: Добрин Янков

Място/адрес: Ул. Иван Вазов

Описание: Здравейте, Улица Иван Вазов е свързващата пътна артерия на Индустриалната зорна на Асеновград с останалата част на града. Също така , успоредно на нея сме намират четирите улици, Атанас Маринов, Костадин Балтова, Сава Катрафилов и Кочо Честименски. Всички те, както и Иван Вазов оформят жилищен квартал. За наше щасти , жителите на този “квартал” се радваме на много деца, които играят по тези улици. Ако мога да се изразя така, квартала е много жив. В същото време ул. Иван Вазов е много натоварена откъм автомобилен трафик, най- вече свързан с пункта за изкупуване на вторични суровини и автосервиз. Автомобилите карат бързо, затова нашето предложение е да се поставят легнали полицаи и сигнално осветление , за да се намали скоростта, както и знаци за играещи деца!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител