В процес 39 Приключени 1410

Сигнал №68

Въпрос

Начало
09.03.2020
ID:
68

Друго

Подаден от: Ваня Димитрова

Място/адрес: Асеновград

Описание: Къде свършва градът ни в посока гр. Пловдив? Табелата за край на Асеновград къде е? Имаме ли пари за такава? Благодаря Ви!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 02.04.202011:52
    Уважаема г-жо Димитрова, пътят Асеновград – Пловдив е част от републикански път II – 86 (Пловдив – Асеновград – Смолян). Местоположението на пътни знаци Д11 и Д12 (обозначаващи начало и край на населоното място) са определени и данните за километричното им положение се съхраняват от Областно пътно управление – Пловдив. В конкретното питане, краят на урбанизираната територия на Асеновград в посока Пловдив се намира на северната граница на поземлен имот 00702.505.72, съответстващо на км 25+084 – ляво от километрирането на републиканския път. След разклона за „Калцит” АД. Относно второто питане – община Асеновград ще достави и монтира табела за край на населеното място във възможно най–кратки срокове, предвид създалата се ситуация в страната.
  • 10.03.202009:31
    Въпросът Ви е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали