В процес 193 Приключени 2653

Сигнал №679

Почистване за не регламентирани сметища в с.Тополово община Асеновград

Начало
28.02.2021
ID:
679

Предложение

Подаден от: Катя Ушева

Място/адрес: с. Тополово GPS 41.897586, 24.995085

Описание: в с.Тополово , община Асеновград има не регламентирани сметища .Сметищата се намират в деретата на селото , като в най – покъртително състояние е дерето в района на Лещето, голямо Тополово . От години всички кметове на с.Тополово знаят за проблема, но никой до момента не е взел мерки .Има тотална липса на контрол за отпадъците в с.Тополово . Ако кмета си е на място и си върши работата …. въпроса може да се реши , не е толкова сложно .Може да се почистят деретата - сметищата , може да се поставят огради по пътя , може да се залесят с допълнителни дървета , за да се ограничи достъпа на превозните средства , който карат боклуците и др…… Трябва контрол на строителните и битови отпадъци , както и парични санкции за всички нарушители.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 19.05.202116:47
    Уважаема г-жо Ушева, кметството в с. Тополово, съвместно с община Асеновград, са предприели действия по почистване на въпросното сметище, както и за недопускане на повторно замърсяване. За тази цел ще бъдат изградени ограничаващи движението на моторни превозни средства (МПС) "диги", които да предотвратят изхвърляне на отпадъци в района.
  • 08.03.202118:31
    Уважаема г-жо Ушева, уведомяваме Ви, че сигналите са пренасочени към инженер Йордан Дичев - кмет на село Тополово - за предприемене на мерки по почистането им в срок до 26.03.21 г.
  • 01.03.202109:17
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали