В процес 193 Приключени 2653

Сигнал №678

не регламентирани сметища в с.Тополово община Асеновград

Начало
28.02.2021
ID:
678

Отпадъци/почистване

Подаден от: Катя Ушева

Място/адрес: с. Тополово GPS 41.897586, 24.995085

Описание: Искам да подам сигнал за не регламентирани сметища в с.Тополово община Асеновград. Сметищата се намират в деретата на селото , като в най – покъртително състояние е дерето в района на Лещето, голямо Тополово . И в двете дерета има реки , има пътеки , минават животни за паша . Екосистемата е брутално унищожена , има смрад , строителни отпадъци , гуми , стъкла , боклуци от цялото село. Гледката е отвратителна . Проблема е много сериозен , всички строителни отпадъци и ненужни вещи се изхвърлят в дерето , организира се превоз до дерето , боклуците се изсипват на черния път и за да се прикрие деянието , трактори избутват боклуците към стръмния склон . По пътя се виждат следите от тракторите , пътя е замаскирано - чист , но само поглед към склона и гледката става покъртителна и гнусн


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 19.05.202116:45
    Уважаема г-жо Ушева, кметството в с. Тополово, съвместно с община Асеновград, са предприели действия по почистване на въпросното сметище, както и за недопускане на повторно замърсяване. За тази цел ще бъдат изградени ограничаващи движението на моторни превозни средства (МПС) "диги", които да предотвратят изхвърляне на отпадъци в района.
  • 08.03.202118:28
    Уважаема г-жо Ушева, уведомяваме Ви, че сигналите са пренасочени към инженер Йордан Дичев - кмет на село Тополово - за предприемене на мерки по почистането им в срок до 26.03.21 г.
  • 01.03.202109:17
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали