В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №671

Регистрация на домашни кучета

Начало
24.02.2021
ID:
671

Въпрос

Подаден от: Марина Георгиева

Място/адрес: Асеновград

Описание: Здравейте! Бих искала да внесете яснота, относно изискванията за регистрация на домашни кучета. Информацията от наши съграждани минали през процедурата на Община Асеновград и наредбата на министъра от 09.02 .2021 г.се разминават. Като притежател на куче съм объркана относно правилата, които трябва да спазя за да не подлежат на санкция. Моля да получа отговор на следните въпроси: 1.Задължително ли е кучето да бъде чипирано за да се регистрира? 2. Кои групи с ТЕЛК са освободени от такса? 3. По какво направление ще се използват парите събрани от такса -куче? 4.Общината разполага ли с електронен регистър и четец за да упражни адекватен контрол?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 02.03.202115:00
    Уважаема г-жо Георгиева, във връзка с Ваш сигнал, получен на 24.02.21 г. Ви отговаряме на поставените въпроси. По Т.1. - Административната регистрация на домашни любимци (кучета) се извършва в 7-дневен срок след издаване на ветеринарно-медицински паспорт на кучето. Подава се декларация (по образец) за притежаване на куче и копие от ветеринарно-медицински паспорт с нанесените от ветеринарния лекар манипулации за съответната година. Заплаща се такса за притежаване на куче, освен ако кучето не попада в някоя от категориите, отразени в декларацията, което се удостоверява със съответния надлежен документ. Данните се въвеждат в Административен регистър на домашните кучета. Всеки собственик на регистрирано куче е длъжен да го пререгистрира ежегодно до 31-ви март, без значение дали е освободен от такса, или не, т.е. да препотвърди обстоятелството, че все още е собственик на кучето, като представи ветеринарно-медицински паспорт с нанесените манипулации за периода и получава документ - годишно удостоверение. Поставянето на микрочип се извършва съгласно чл.174 от ЗВМД - „Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5”. В тази връзка, за регистрация на кучето в oбщината е нужен само идентификационен документ, а задължителното чипиране е изискване на закон от по-висок ранг и контрола по пазването му се осъществява от служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и съответните Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). По т.2. - Всеки собственик на куче, който притежава решение от ТЕЛК, е освободен от такса за притежаване на куче (само за два броя кучета). За всяко следващо куче се дължи такса. По т.3. - В сайта на община Асеновград е качен актуализиран към 31.12.20 г. регистър на домашните кучета, който ще се актуализира на всеки три месеца. Общинска администрация е в процес на закупуване на електронен четец на микрочипове, с който ще се извършват проверки по сигнали и жалби, както и внезапни проверки по градските улици и паркове за спазване на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Асеновград.
  • 24.02.202117:30
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали