В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №601

Опасна, рушаща се козирка на улица Цар Иван Асен ll

Начало
18.01.2021
ID:
601

Опасна сграда или съоръжение

Подаден от: Владимира Христозова

Място/адрес: Асеновград, ул.Цар Иван Асен ll 51

Описание: Хора, внимавайте когато минавате по улица Цар Иван Асен ll , козирките над входните врати на старите блокове се рушат и една замалко да ми отнесе главата днес. Падна точно пред мен, секунда по-късно и щеше да ме нокаутира. Звъннах на звънците за да предупредя живеещите в блока, но се показа единствено много възрастна жена, която не знам дали изобщо ме разбра.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 07.02.202111:01
    Уважаема г-ж Христозова, общинска Администрация извърши проверка на място на 02.01.21 г. Уведомяваме Ви, че при направената справка в кадастралната сграда, намираща се на улица „Цар Иван Асен II“ в гр. Асеновград, попада в режим на етажна собственост, за което е необходимо да се спазва Законът за управление на етажната собственост. Той урежда обществените отношения , свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях. Конструкцията на козирката над входа на жилищната сграда е от части видимо компрометирана. Голяма част от челото, изпълнено от мозайка е паднало, което е довело до опасност за преминаващите пешеходци. Направени са предписания на живущите в сградата за предприемане на последващи действия.
  • 19.01.202110:14
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали