В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №600

Кастрация Безстопанстено куче

Начало
17.01.2021
ID:
600

Въпрос

Подаден от: Христина Стоянова

Място/адрес: Христо Ботев 44

Описание: Здравейте, Имам въпрос, относно състоялия се от Вас, улов на 14.01.2020. Колко време е процесът на възстановяване на кучетата, преди да се върнат там, от където са били взети? Благодаря предварително!


Статус: Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител

История на промените

  • 25.01.202116:32
    Уважаема г-жо Стоянова, уведомяваме Ви, че при улов на безстопанствените кучета община Асеновград спазва всички изисквания, заложени в Закон за защита на животните (ЗЗЖ) и Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. Уловът на безстопанствени кучета на територията на община Асеновград се извършва от лица със специфична квалификация - служители на „Зооветеринарен комплекс” - Пловдив по определен график. Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от ветеринарен лекар. При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер. Транспортирането на заловените кучета се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация. Ветеринарно-медицинските дейности се осъществяват във ветеринарно-медицинската амбулатория на „Зооветеринарен комплекс” - Пловдив и включват кастрация, маркиране с видима ушна маркировка, обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс, като на животното се осигурява престой за възстановяване не по-малко от 24 часа. Следва връщане на кучетата по местата на залавянето им, с което се цели да се спре цикличният процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени, не позволява освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т. е. ще се блокира раждаемостта. Ветеринарният лекар издава ветеринарно-медицински паспорт на всяко уловено и кастрирано безстопанствено куче, в който са нанесени всички извършени манипулации. Всички паспорти на върнатите по местата на залавяне кучета са предадени на съхранение в община Асеновград, отдел „Екология и околна среда”. Поради неблагоприятните метеорологични условия, кучетата, уловени на 14.01.21 г. (четвъртък) бяха върнати по местата си на 18.01.21 г. (понеделник).
  • 19.01.202110:13
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали