В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №590

Предложение за проект ОУП

Начало
12.01.2021
ID:
590

Предложение

Подаден от: Иван Иванов

Място/адрес: жк Баделема блкове 12 и 13

Описание: Здравейте,живущите в блок 12 и 13 на жк Баделема имаме предложение за проекта за ОУП на Асеновград. Става въпрос за една тясна улица между блокове 12 и 13 в квартала.Преди няколко години тя е била път без изход и е служила единствено за живеещите в тези блокове да се придвижват с автомобилите.След като е започнало застрояване на нови къщи в горната част на жк Баделема,тази улица е насипана с насипен материал в горната част от някои новодомци.От тук се качват тежкотоварни камиони,бетоновози,бетонпомпи.Разбиха улицата,блоковете се тресат.Искаме да се забрани минаването на товарни автомобили.Трябва да се постават знаци и улично осветление.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 07.02.202111:08
    Уважаеми г-н Иванов, посочените от Вас искания, не са предмет на Общия устройствен план (ОУП). Същият касае застрояването на града - плътност, височини и тип сроителство, както и устройствени зони - промишлена, жилищна или смесена.
  • 13.01.202111:57
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали