В процес 44 Приключени 1506

Сигнал №579

улов на кучета

Начало
07.01.2021
ID:
579

Въпрос

Подаден от: Гергана

Място/адрес: ж.к. Баделема 8, 4230 Баделема, Асеновград, България

Описание: В какво се изразява този улов? Какво ще се случва с уловените кучета? Коя е фирмата изпълнител на улова? Ако те биват завеждани в приют моля за точна информация относно всяко едно куче.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 25.01.202116:25
    Здравейте! При улов на безстопанствените кучета община Асеновград спазва всички изисквания, заложени в Закон за защита на животните (ЗЗЖ) и Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България. Уловът на безстопанствени кучета на територията на община Асеновград се извършва от лица със специфична квалификация - служители на „Зооветеринарен комплекс” - Пловдив по определен график. За месец януари 2021 г. бяха насрочени датите 14-ти и 19-ти. Екипите за залавяне на безстопанствени животни се ръководят и контролират от ветеринарен лекар. При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер. Транспортирането на заловените кучета се извършва със специално оборудвани и обозначени превозни средства с добра вентилация. Ветеринарно-медицинските дейности се осъществяват във ветеринарно-медицинската амбулатория на „Зооветеринарен комплекс” - Пловдив и включват кастрация, маркиране с видима ушна маркировка, обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс, като на животното се осигурява престой за възстановяване не по-малко от 24 часа. Следва връщане на кучетата по местата на залавянето им, с което се цели да се спре цикличният процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени, не позволява освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира раждаемостта. Ветеринарният лекар издава ветеринарно-медицински паспорт на всяко уловено и кастрирано безстопанствено куче, в който са нанесени всички извършени манипулации. Всички паспорти на върнатите по местата на залавяне кучета са предадени на съхранение в община Асеновград, отдел „Екология и околна среда”.
  • 11.01.202112:27
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали