В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №559

Относно вандалщината в Новия гробищен парк

Начало
22.12.2020
ID:
559

Друго

Подаден от: Димка Илиева Дариткова

Място/адрес: улица Козановско шосе 2, 4230 Асеновград, България

Описание: Уважаеми г-н Кмете, На 20.12.2020 г. посетих гробищен парк да отдам заслуженото внимание на сестра ми Росица Илиева Фичева. На това на което се натъкнах онемях. При нас щетите не са много счупено е стъклото на кофеина което става не за първи път. Предишния път охраната каза ,че това е от бурята и ние естествено го възстановихме . Искам да знам описани ли са всички щети по гробовете защото срещу сестра ми и през един гроб до нея щетите са огромни и дали при нея е описвано или да си покрием отново това, което е сътворено от недоброжелатели.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

 • 05.10.202109:46
  Уважаема г-жо Дариткова, уведомяваме Ви, че Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Асеновград предприе наказателна мярка за трима от извършителите - поставени са под наблюдението на обществен възпитател. Другите двама са препратени за предприемане на мярка към Пловдив, където се водят по местоживеене.
 • 10.06.202112:20
  Уважаема г-жо Дариткова, уведомяваме Ви, че със заповед на председателя на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Асеновград е определен наказателен състав и ще се състои дело, на които ще бъдат наложени възпитателни мерки на извършителите, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).
 • 14.05.202116:09
  Уважаема г-жо Дариткова, В РУ - Асеновград е извършена проверка за установяване на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. Установено е, че извършители на деянието са деца. По случая в РУ – Асеновград е образувано производство за извършено престъпление. Поради установените достатъчно данни за извършено престъпление от малолетни лица, материалите по преписката са изпратени в РП - Пловдив – Териториално Отделение Асеновград - с мнение за предаване на МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) към община Асеновград.
 • 07.02.202111:04
  Уважаема г-жо Дариткова, относно нанесените щети, вследствие на извършен акт на вандализъм, са предприети нужните мерки по изясняване на случая. Щетите ще бъдат възстановени.
 • 22.12.202009:46
  Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали