В процес 186 Приключени 2716

Сигнал №522

Сметоизвозване

Начало
30.11.2020
ID:
522

Отпадъци/почистване

Подаден от: Лилия

Място/адрес: с. Боянци

Описание: Въпроса ми е защо има един контейнер за смет на 15 къщи и не се почиства редовно. Преливат боклуците животни и вятъра ги разнасят навсякъде. Става въпрос за с. Боянци (животновъдните ферми).


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 07.12.202016:47
    Здравейте! Уведомяваме Ви, че от 01.03.19 г. община Асеновград има сключен договор с фирма „КМД" с предмет „Събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на бщина Асеновград“. Обслужването на съдовете за битови отпадъци се извършва, спрямо наличните финансови средства на всяко населено място. За 2020 г. е предвидено обслужване на съдовете за отпадъци 12 пъти годишно. При следващо обслужване на село Боянци отпадъците ще бъдат извозени. Животновъдните ферми не попадат в обсега на Заповед на кмета, с която се определят границите за осъществяване на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Асеновград. Предвид горното, не можем да поставим допълнителни съдове.
  • 01.12.202008:31
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали