В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №510

Не почистени контейнери

Начало
19.11.2020
ID:
510

Отпадъци/почистване

Подаден от: Анелия Христозова

Място/адрес: Срещу ул. Солунска 23 на паркинга

Описание: От седмица има разпиля боклук около контейнерите, който не се събира и се носи из целия квартал. Моля да се вземат мерки за почистването и слагането на поне още 2.тъй като точно тези обслужват повече от 5 кооперации и 2 улици с къщи


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 23.11.202018:17
    Уважаема г-жо Христозова, уведомява Ви, че разпилените отпадъци около контейнерите на улица „Генерал Дандевил” са почистени на 20.11.20 г. Търговските обектите, които са разположени по улица „Генерал Данаил Николаев”, са предупредени да не изхвърлят отпадъци от опаковки, които подлежат на рециклиране (кашони и други) в контейнерите за битови отпадъци, както и около тях. За недопускане на ново замърсяване ще се възложи на фирмата изпълнител да постави допълнителен съд за битови отпадъци. При повторно възникнали проблеми може да се обърнете към община Асеновград на телефон 0331 20 304 - отдел „Екология и околна среда”.
  • 19.11.202016:10
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали