В процес 193 Приключени 2653

Сигнал №473

Непочистен Зелен контейнер

Начало
24.10.2020
ID:
473

Отпадъци/почистване

Подаден от: Ваня Маркова

Място/адрес: Шейново 10

Описание: Преди повече от два месеца подадох сигнал за непочистван Зелен контейнер! Тогава ми отговорихте на какъв период се събират контейнерите, но проверка никой не направи дали е събиран този точно контейнер по обявения график! Вече пет месеца (най-малко) наблюдавам този контейнер и той не е събиран! Много моля да бъде направена проверка и контейнера да бъде събран, защото в противен случай няма никакъв смисъл да го има. И също така миналият път не ми беше даден отговор на втория въпрос, който бях поставила - кога ще се постави син контейнер, а също и кафяв (за биоразградими)? Моля, проверявайте сигналите, нали затова е тази платформа, не само да отговаряте и то непълно!


Статус: Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител

История на промените

  • 03.12.202011:51
    Уважаема г-жо Маркова, уведомяваме Ви, че зеленият контейнер за събиране на стъклени отпадъци, разположен на улица "Захари Зограф", беше пълен с хартиени и пластмасови отпадъци. Фирмата, обслужваща съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, обслужи горепосочения контейнер на 26.11.20 г.
  • 26.10.202009:37
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали