В процес 98 Приключени 2601

Сигнал №434

Систематични повреждания на основния водопрпвод на с. Косово

Начало
24.09.2020
ID:
434

Теч на вода

Подаден от: Светлана Ралева

Място/адрес: с. Косово

Описание: В обора за крави, намиращ се в горния край на селото, след резервоара за вода се извършват строителни работи. Вчера бяха скъсани тръби, захранващи селото. ВиК Асеновград реагираха много бързо и селото беше без вода само няколко часа. Хиляди благодарности за добрата работа! Днес отново, на същото място, са скъсани тръби и вече 4 часа селото е без вода. ВиК отново са изпратили служители, но не се знае колко време ще сме без вода. Така не може да се продължава. Много моля да се провери дали има необходимите разрешения за стоителните работи, както и по какъв начин се изпълняват и съгласуват с ВиК специалистите. Недопустимо е в тази суха и безводна година кубици вода да се изхвърлят по непредпазливост и некомпетентност.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител