В процес 108 Приключени 2601

Сигнал №427

отказ на обслужване

Начало
18.09.2020
ID:
427

Друго

Подаден от: Радка Ванова

Място/адрес: община асеновград

Описание: Днес бях в отдел Адм обслужване да помоля за заверка УН или издаване на ново.Беше ми отказано и да съм отидела в населеното място където се водила майка ми-с Конуш.Една и съща община,връзка с ел. регистри ,Но началничката дори ми каза че не можели тук да ми издадат такова,нямали връзка с регистъра в село Конуш.... Попитах съгласно кой закон и член е това,да съм прочетяла в интернет.Сега отворих сайта на общината и няма такова изискване -може да се издаде от общината,а не населеното място където се е водила по адрес!Моля за ,разяснение на служителите и запознаване със закона ,за да не разкарвате напразно гражданите!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 02.10.202013:25
    Уважаема г-жо Ванова, процедурата по издаване на удостоверения за наследници е регламентирана в наредба №РД-02-20-6 от 24.04.12 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Съгласно чл.2, ал.1 от цитираната наредба, удостоверенията въз основа на регистъра на населението се издават от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация. В ал.2 на тази разпоредба е посочено, че в общината, района или кметството се издават удостоверения за всички лица независимо от адресната им регистрация с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи. Чл.2 ал.4 регламентира, че удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват. Конкретно, по отношение на удостоверенията за наследници, в чл.2, ал.5 от наредбата изрично е посочено, че се издават от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице.
  • 18.09.202012:22
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали