В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №399

Прах и пясък след ремонт на ВИК

Начало
01.09.2020
ID:
399

Отпадъци/почистване

Подаден от: Запрян Катранджиев

Място/адрес: Генерал Данаил Николаев 3

Описание: След ремонт на ВИК, на площада пред новите кооперации от Генерал Данаил Николаев номер едно по протежение на цялата улица до до номер 5, остана ситен прах на купчини, който движещите се автомобили разнасят и затрудняват дишането и чистотата в района. Моля да, се изпрати екип за почистване и измиване.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 15.09.202016:37
    Уважаеми г-н Катранджиев, извършена е проверка на място от служители на отдел „Екология и околна среда” към община Асеновград. От направената проверка се установи наличие на замърсявания на площада пред новите кооперации на улица ”Генерал Данаил Николаев”. Община Асеновград предприе действия по почистване на замърсения терен и в района около него, в периода от 02.09.20 г. до 04.09.20 г. При повторно възникнали проблеми може да се обърнете към община Асеновград на телефон: 0331 20 304 - отдел „Екология и околна среда”.
  • 01.09.202020:22
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали