В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №375

Относно повече контейнери за смет с.Лясково

Начало
17.08.2020
ID:
375

Предложение

Място/адрес: С.Лясково,ул."Ангел Войвода"15

Описание: В момента ,в Лясково има поставени два/2/бр контейнера за смет.Те са недостатъчни.През лятото хората ,преливащи тук се увеличават. Извозването на сметта става веднъж на месец.Отпадъците преливат.Образува се голяма купчина от отпадъци. В селото има няколко хотела и къщи за гости.Те нямат собствени съдове,или персоналните са крайно недостатъчни. Необходими са поне още 4-5контейнера,разположени на няколко места в селото.И да се вдигат ,2пъти в месеца от Април до Октомври вкл.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 25.08.202012:23
    Уважаеми г-н Домакинов, община Асеновград има сключен договор с дружество, което осъществява сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци по населените места в общината. Съгласно него, на територията на село Лясково са предвидени 15 броя контейнери тип „кука“ и 2 броя контейнери тип „бобър“. Към настоящия момент няма как да бъдат осигурени допълнително съдове. Организирането на сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява съобразно финансовите средства в план-сметка „Чистота“ за село Лясково. Битовите отпадъци се извозват редовно веднъж месечно, без месеците февруари, април и ноември.
  • 17.08.202015:58
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали