В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №3435

Полу-разрушена къща

Начало
03.06.2024
ID:
3435

Опасна сграда или съоръжение

Място/адрес: Център, ул. „Козлодуй“ 4, 4230 Асеновград, България

Описание: Полу-разрушена\срутена къща създава потенциална опасност от години наред за пешеходци коли и животни. За къщата има подадени множество сигнали в общината.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 15.07.202400:58
    Здравейте, при проверка на място и справка в кадастралната карта на Асеновград става ясно, че сградата попада в хипотезата за премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността на ползващите собственици и граждани. Станала е опасна за живота и здравето на гражданите. Негодна е за ползване. Застрашена е от самосрутване. Създава условия за възникване на пожар. Вредна е в санитарно-хигиенно отношение и не може да се поправи и заздрави. Собственикът на сградата е уведомен, че е длъжен да предприеме незабавни действия по премахването й.
  • 04.06.202408:24
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали