В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №3393

Липса на улично осветление

Начало
20.05.2024
ID:
3393

Неработещо улично осветление

Подаден от: Росица Ангелова

Място/адрес: RWXG+F9 Мостово, България

Описание: По цялата ул. Ст. Караджа няма никакво осветление.  Също така има наклонен стълб на съседна улица.


Статус: В процес