В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №3320

ДЪРВО КОЕТО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОДКАСТРЯНЕ

Начало
20.04.2024
ID:
3320

Друго

Място/адрес: Център, ул. „Васил Левски“ 2012, 4230 Асеновград, България

Описание: СИГНАЛ №2978 подаден преди пет месеца и обявен за приключен, до този момент е без реален резултат. "Дървовиден храст излиза през оградата на църквата и препречва половината тротоар. На същото място има и пътен знак и разминаването на пешеходци е силно затруднено." Дървото вече е още по-широко и заема все повече от тротоара.


Статус: В процес