В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №3293

Жалба

Начало
13.04.2024
ID:
3293

Друго

Подаден от: Христо Минцев

Място/адрес: Село Червен, ул. Александър Стамболийски 18

Описание: Пиша ви относно продължаващ проблем относно неподдържани дървета и храсти в съседен на моят имот двор. Съгласно Чл.52 от закона за собствеността, дърветата и храстите не отговарят на законоустановените разстояния от границата на имота ми. Не се поддържат от собственика и листата които падат се събират в улука ,което от своя страна води до запушването им.Вследствие на което, дъждовната вода не може да се оттече и протича в горния етаж на къщата.Поради тази причина, отлагам плануван ремонт на покрива, вече повече от година.Също така има храсти и друг вид дървета на самата граница, неотговарящи на разпоредбата от закона. Моля за съдействие относно изясняване на създалата се ситуация.


Статус: В процес