В процес 186 Приключени 2650

Сигнал №3265

Опасна детска пързалка

Начало
04.04.2024
ID:
3265

Опасна сграда или съоръжение

Подаден от: Красимира Янкова

Място/адрес: Ул.Гоце Делчев

Описание: Ламарината на пързалката е започнала да се отваря и има риск от нарязване на някое дете.


Статус: В процес