В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №3262

Наклонено улично осветление

Начало
03.04.2024
ID:
3262

Неработещо улично осветление

Подаден от: Елияна Иванова

Място/адрес: Ул. Богомилска 51 ,4230 Асеновград, България

Описание: Наклонена улична лампа кабелите стигат до земята


Статус: В процес