В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №3255

Постройка на граница на имот

Начало
01.04.2024
ID:
3255

Незаконно строителство

Място/адрес: Център, ул. „Славянска“ 29, 4230 Асеновград, България

Описание: Здравейте! Обръщам се към Вас с молба за разрешаване на проблем с построен навес – беседка – на границата на два имота без да е поискано съгласието ни. Новопостроената беседка се намира в имот на ул. „Люляк“ №7 и граничи с нашия имот с адрес ул. „Славянска“ №29. Беседката е построена буквално пред вратата ни, с височина над делящата имотите ни ограда. Моля за проверка спазени ли са законовите изисквания за строителство, в т.ч. минимално отстояние на строеж от границите към съседни имоти и максимално допустима височина. Моля за Вашето съдействие.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 14.07.202423:42
    Уважаема г-жо Маринска, собственичката на имот с административен адрес: гр. Асеновград, ул. "Славянска" №27 притежава всички необходими документи, одобрени от главния архитект на община Асеновград, за строителство на плътна ограда и градински елемент - беседка.
  • 01.04.202414:48
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали