В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №3247

Свлачище

Начало
30.03.2024
ID:
3247

Пропаднал път

Подаден от: Цветелина Трифонова

Място/адрес: Христо Ботев 7

Описание: Цветелина Трифонова 27. 03.2024 Към община Асеновград, г-н Христо Грудев Уважаеми г-н Грудев Над нашата къща, разположена на,, Христо Ботев '' 7 , се намира път, изграден върху общинска земя. В последно време сме изправени пред сериозни проблеми, свързани с безопасността и здравето на нашето семейство и имуществото ни. По време на ползването на този път, върху нашата къща падат камъни, които представляват сериозен риск за нас и нашите съседи. Тези инциденти вече са довели до значителни щети на имуществото ни, както и до безпокойство за нашата лична безопасност. Затрупването на къщата ни с камъни води до увеличаване на риска от наводнения и причинява сериозни проблеми с хигиената. Въпреки многократните ни сигнали и заявления, проблемът продължава да се влошава, без да бъдат п


Статус: В процес