В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №3165

Предложение за "легнал полицай"

Начало
15.02.2024
ID:
3165

Предложение

Място/адрес: Център, ул. „Гонда вода“ 24, 4230 Асеновград, България

Описание: Уважаеми представители на общината, Искам да изразя своята загриженост относно безопасността около ДГ "МИР" в квартал Изток. Предлагам поставянето на "легнал полицай" в близост до детското учебното заведение, за да се подобри контролът на движението и безопасността на децата. Това би помогнало да се предотвратят евентуални опасности и създаде по-спокойна обстановка в района. За съжеление само поставените табели и знаци не помагат в случая. Благодаря ви за вниманието към този въпрос. С уважение,


Статус: В процес