В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №316

Жалба

Начало
24.07.2020
ID:
316

Отпадъци/почистване

Място/адрес: Асеновград, ул. "Атанас Свещаров " 21

Описание: Г-н Кмете, Моля, за вашето съдействие да се направи проверка от отдел Екология в двора на къщата на Ангел Байрактаров ,живущ на ул. "Атанас Свещаров " 23 в пряко съседство с нашия имот. Дворът на същия е заприличал на истинска джунгла, за което сме подавали сигнали до общината още миналата година. Дърветата, които е сял, подкопават къщата ни и оградата, освен това има и предпоставки за пожар. Не е спазено отстоянието от 3м. Молим, да предприемете необходимите действия и мерки. Благодарим!


Статус: Приключен
Оценка: 2 от 1 потребител

История на промените

  • 15.02.202116:15
    Здравейте! Уведомяваме Ви, че се извърши повторна проверка на улица ”Атанас Свещаров” №23, от която се установи, че предписанието не е изпълнено. На Байрактаров е съставен акт за установяване на административно нарушение за неизпълнение на предписанието. Съгласно чл.29 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Асеновград, всички последващи спорове за премахване на дървета по границите на имотите следва да се решават по съдебен път.
  • 14.08.202012:12
    Здравейте! Уведомяваме Ви, че след извършена проверка на място от служители на отдел ”Екология и околна среда” към община Асеновград, на Ангел Байрактаров е съставено предписание да почисти двора си и прилежащия тротоар, както и да премести всички дървета на отстояние по-голямо от 3 метра, съгласно действащата Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Асеновград. При неспазване ще бъдат предприети мерки по налагане на административни санкции.
  • 24.07.202012:19
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали