В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №3133

Реорганизация на контейнери за смет БББ на ул Цар Иван Асен

Начало
06.02.2024
ID:
3133

Предложение

Място/адрес: Паркинг на БББ на ул .Цар Иван Асен ll

Описание: Контейнерите за смет на паркинга на БББ на ул.Цар Иван Асен могат да бъдат преместени на свободен участък на срещуположната страна. ,където няма да пречат за паркирането и ще има по -лесен достъп за автомобилите по сметосъбиране.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 08.02.202408:16
    Уважаема д-р Топчиян, уведомяваме Ви, че контейнерите за битови отпадъци, разположени на територията на гр. Асеновград са поставени по одобрена схема от Кмета на Общината. Същата е съобразена с безопасността на преминавате граждани и обслужвато им. Съгласно Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, стриотелството и околната среда на територията на Община Асеновград моторните превозни средства нямат право да паркират пред съдовете за отпадъци. В тази връзка разположените контейнерите на ул.”Цар Иван Асен II” са поставени правилно и законосъобразно. Поради гореизложените обстоятелства Вашето желание не може да бъде удовлетворено.
  • 07.02.202408:11
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали