В процес 98 Приключени 2601

Сигнал №3105

Сметосъбиране в с.Козаново

Начало
22.01.2024
ID:
3105

Отпадъци/почистване

Подаден от: Екатерина Здравчева

Място/адрес: 667 2784, 4248 Козаново, България

Описание: Относно сметосъбирането в с.Козаново,не намирам отговор в Наредбите на общ.Асеновград. Искам да разбера защо сметосъбирането се извършва веднъж в месеца. Това не е нормално в 21-ви век.На какви Наредби се позовава това решение? Ние сме редовни данъкоплатци и това поражда нашето недоумение и несъгласие.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 24.01.202414:18
    Здравейте, уведомяваме Ви, че размера на промила на такса за битови отпадъци и броя на извозването се определя от Общински съвет-Асеновград по предложение на кмета на с. Козаново. За 2024г. с решение №48/20.12.2023г. определен промила, който е 19 на хиляда и Заповед №А – 2582/31.10.2023г. е определен 18 бр. год. за извозване на битови отпадъци от населеното място.
  • 22.01.202413:09
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали