В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №3009

Училища Религиозни символи

Начало
02.12.2023
ID:
3009

Предложение

Подаден от: Марио

Място/адрес: ул. „Асен Карастоянов“ 16, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Добро утро Бих искал да посъветвам администрацията относно възможността за поставяне на религиозни символи като кръст, рисуване с Дева Мария и т.н. в училищата, детските градини, за да се повиши осведомеността за нашата православна религия. Тъй като този въпрос е много важен, други градове вече го правят. Благодарим ви


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 28.12.202310:05
    Уважаеми, господин Марио! За нас мнението на всеки гражданин има значение и Ви благодарим, че изразихте своето! Относно поставяне на религиозни символи, Ви информирам, че с решение на Общински съвет – Асеновград всички учебни и детски заведения, без държавните са предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица на бюджетна издръжка, представлявани от съответните директори. Цялостната организация на дейността на училищата е в правомощията и задълженията на техните директори. Те имат правомощия да се разпореждат, да ги стопанисват и управляват.
  • 04.12.202308:15
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали