В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №3001

Неработещо улично осветление

Начало
28.11.2023
ID:
3001

Неработещо улично осветление

Подаден от: Дияна Даянова

Място/адрес: Ул. Липа 4

Описание: По цялата главна улица на с. Патриарх Евтимово липсва улично осветление повече от 3 седмици


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител