В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №2964

Неработещо осветление

Начало
19.11.2023
ID:
2964

Неработещо улично осветление

Подаден от: Хайрие

Място/адрес: Ул Лозница 4 бл.4/5

Описание: Здравейте, Игрището на ФА Шипка 2018 , което се намира в кв. Запад в между блоково пространство до бл.4/5 няма осветление. Има монтирани соларни лампи, но са неработещи. Има подадени сигнали, но няма действия след това. Очаквам да се проверят соларните лампи и да се ремонтират. Всеки ден там тренират малки деца, които трябва да излизат един час по-рано от училище, за да могат да тренират.


Статус: В процес