В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №294

гараж вурху тротоар

Начало
12.07.2020
ID:
294

Предложение

Подаден от: Павлина Даскалова

Място/адрес: зад тотопункта на бул България 4

Описание: Получих отговор от Вас във връзка с подадения от мен сигнал, но гаража не е преместен. Цитираната от Вас схема от Експертен съвет и протокол 22/09.05.2020 г. и разрешение за поставяне на гаржна клетка 16829/29.05.2020г. на Християн Стоев по никакъв начин не променя факта, че гаража е на тротоара и пречи на преминаването на хора и майки с колички. Експертният съвет да излезе от кабинетите и да дойде на място да види на какво са се подписали, пак телевизията ли трябва да дойде, за да Ви покаже.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 10.08.202011:54
    Уважаема г-жо Даскалова, уведомяваме Ви, че са извършени проверки на място и по документи се установи следното: С Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград се определя реда и условията за поставяне на преместваеми обекти – гаражни клетки. В случая изготвената схема за поставяне на гаражна клетка, съгласно горепосочената Наредба, се разгледа от Експертен съвет по устройство на територията, който я съгласува и се произнесе с решение, чрез което предлага главният архитект на общината да я одобри. След като той одобри представената схема беше издадено разрешение за поставяне на гаражната клетка от 29.05.20 г. Схемата на спорния гараж не е самостоятелно разположена в междублоковото пространство, а е продължение на 9 други гаражни клетки, които също като нея са поставени в зона, която е означена като берма в регулационния план на Асеновград, т.е. - пространството не е тротоар. Имайки предвид горе изложеното считаме, че общинска администрация е издала разрешението за поставяне на гаражната клетка при спазване на процесуалните правила и на материалния закон.
  • 13.07.202008:38
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали