В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №2934

Саниране на жилищни сгради

Начало
25.10.2023
ID:
2934

Въпрос

Място/адрес: Ул.,,Христо Ботев”

Описание: Здравейте, къде мога да видя списък на 20 -те жилищни сгради, които Община Асеновград е класирала за саниране?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 26.10.202311:54
    Здравейте, информираме Ви, че към момента сградите кандидатствали по „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ са на етап оценка на документацията. Комисията за оценяване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверява документацията на всички 3061 сгради и изпраща уточняващи въпроси към общините. Това е процес, който ще отнеме доста време поради големия обем на проверяваната документация. Когато има яснота за сградите кандидатствали по програмата от община Асеновград всички председатели на сдружения ще бъдат уведомени.
  • 26.10.202308:25
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали