В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №2882

Липса на отговор

Начало
02.10.2023
ID:
2882

Друго

Подаден от: Ивайло

Място/адрес: Асеновград

Описание: Моля за отговор на поставен въпрос относно липса на отчет за мандата в сектор туризъм. Ще има ли такъв или няма да има?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 02.10.202310:20
    Уважаеми господин Мирчев, отчет на дейността на ОП „Туризъм“ се предоставя ежегодно в края на отчетната година. Такъв ще бъде изготвен в началото на януари 2024 година за изпълнението през 2023г. Ако желаете да се запознаете с този отчет, може да подадете заявление по закона за достъп за обществена информация в деловодството на община Асеновград в края на януари 2024 г., като се обосновете за каква цел и с какви мотиви Ви е необходим такъв.
  • 02.10.202309:02
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали