В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №287

Незавършен проект

Начало
10.07.2020
ID:
287

Друго

Подаден от: Йордан Иванов

Място/адрес: Кв.Запад, ул. Лозница 5, вх. Б

Описание: Във връзка с предстоящото приемане с Акт 15 на обект: Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Запад, Асеновград: - в част: Паркоустройство и благоустройство, зона 4/6, зад блок 108, вх.Б не са монтирани предвидените в проекта 3 бр. маси с пейки; - не е монтирана предвидената в проекта пергола; Моля, неизпълненото строителство да бъде отразено в Акт 15 и съответно изпълнено проектното решение.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител