В процес 186 Приключени 2716

Сигнал №2849

УНИЩОЖЕНИ ДЪРВЕТА

Начало
22.09.2023
ID:
2849

Въпрос

Подаден от: ЛИЛИЯ СТОЙЧЕВА

Място/адрес: ГРАДИНКАТА НА ГАРАТА

Описание: МОЖЕ ЛИ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ДА ОСВЕДОМЯТ ГРАЖДАНИТЕ НА КОЕ МЯСТО ИНВЕСТИТОРЪТ, КОЙТО ОТСЕЧЕ МЕЖДУ 30 И 40 БРОЯ ЗДРАВИ ДЪРВЕТА - ЛИПА И АКАЦИЯ В ГРАДИНКАТА ДО ГАРАТА, ЗАСАДИ НОВИ ТАКИВА, КАКТО Е ПО ЗАКОН И КАКТО БЕШЕ ОБЕЩАНО ОТ РАЗРЕШИЛИТЕ СЕЧТА ? МОЛЯ ДА ОТГОВОРИТЕ И КОЙ СЛУЖИТЕЛ КОНТРОЛИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА? БЛАГОДАРЯ


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 04.12.202315:07
    Уважаема госпожо Стойчева, Във връзка с Ваш сигнал, подаден на 22.09.2023г. Ви уведомяваме за следното: 1. След подадена молба от фирма „Истрейд“ ООД, ведно с всички необходими документи, със Заповед № А- 426/22.02.2023г. на Кмета на Община Асеновград се събра комисия от служители на отдел „Екология и ОС“ и външни експерти – ландшафтен инженер и инженер по горско стопанство. 2. Комисията изготви протокол, с който се разрешава на гореописаната фирма да отреже 30 бр. дървета, 22 от които попадат в строителното петно и за тях се дължи обезщетение съгласно Приложение №3 от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Асеновград. За останалите 8 бр., които са извън строителното петно, но са в лошо фитосанитарно състояние и следва да бъдат премахнати, инвеститора следва да извърши компесаторно залесяване с нова подходяща за района дървесна широколистна растителност от родовете Tilia /липа/, Fracsinus /Ясен, Acer /Явор/ и Castanea /кестен/или иглолистни видове. Към настоящия момент са засадени 6 броя липа в зелената площ, находяща се на ул. „Борислав“. Останалите са засадени съгласно инвестиционния проект, част „Паркоустройство и благоустройство в зелената площ около новостроящата се сграда. 3. След извършеното нарушение да се отрежат въпросните дървета, без да се изчака официалното влизане на Заповедта в действие, на фирма „Истрейд“ ООД е съставен АУАН и издадено НП. Към настоящия момент фирмата е изплатила изцяло на Община Асеновград сумите по обезщетението и НП. 4. Контрол по изпълнение на Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Асеновград се осъществява от служителите на отдел Екология и околна среда при Община Асеновград.
  • 25.09.202308:17
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали