В процес 157 Приключени 2633

Сигнал №2841

Избягало дете

Начало
21.09.2023
ID:
2841

Друго

Подаден от: Айлин Бекир

Място/адрес: Детска градина

Описание: Здравейте, вчера от детската градина на дъщеря ми - ДГ"Зорница" на Кв. Запад гр. Асеновград е избягало детенце. То е на 6 години, момченце. Повече не знаем. Било е намерено живо и здраво.. Но... Как така дете излиза от детската градина... къде са учителките, лелките? Какъв контрол упражнява директора... А ако беше се случило най-лошото...???? Не ми се мисли! Дано не се покрие случая. Надявам се да се заемете с това обезпокоително за нас, родителите положение, и то в началото на учебната година за доброто на децата ни.


Статус: Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител

История на промените

  • 04.10.202311:36
    Здравейте! Уверяваме Ви, че в ДГ „Зорница“ – филиал „Запад“ – са предприети необходимите мерки и са извършени необходимите промени за недопускане повторното възникване на инцидент с деца, излезли сами от детското заведение. Проведен е разговор с педагогическия и непедагогическия персонал в градината, като е направен инструктаж от директора, относно пропускателния режим. Определени са часове за отваряне и затваряне на вратата на паркинга. Под формата на игра е проведен разговор заедно с психолога на детската градина и децата от групата по темата за правилното и неправилното, как се влиза и излиза от детската градина, кой води и взима децата, както и защо не трябва да напускат детската градина сами. Поискани са обяснения от директора и персонала, който е бил на смяна по време на инцидента. Поставени са табели за напомняне - входната врата да бъде затваряна. Актуализирана е заповедта за пропускателния режим, като всички служители са запознати с изменението. На входната врата на оградата е поставено метално резе, което да възпрепятства отварянето й от деца. Изготвени са заповеди с предписания към учителя, помощник-възпитателя и огняря. Планирано е да бъде поставена ограда между паркинга и групата. Майката на детето е поканена да подаде заявление за обща подкрепа при психолога, което тя подписа. Директорът уверява, че в ДГ „Зорница“ – филиал „Запад“ в Асеновград – са предприети всички необходими мерки, относно безопасното пребиваване на децата там.
  • 21.09.202308:26
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали