В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №2836

Жалба

Начало
19.09.2023
ID:
2836

Друго

Подаден от: Христо Минцев

Място/адрес: Село Червен П.К 4252 улица Александър Стамболийски 18

Описание: Моля за съдействие относно неподдържани дървета и храсти в съседен на моят имот двор. Съгласно Чл.52 от закона за собствеността, дърветата и храстите не отговарят на законоустановените разстояния от границата на имота ми. Не се поддържат от собственика и листата които падат се събират в улука ,което от своя страна води до запушването им. Вследствие на което, дъждовната вода не може да се оттече и протича в горния етаж на къщата. На лице има теч ,които се разпространява все повече и руши покривната конструкция. Има храсти на самата граница , които не се подрязват и влизат в имота ми. Има череша и смокиня , които също не отговарят на законовата разпоредба.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 26.09.202312:25
    Здравейте, уведомяваме Ви, че беше извършена проверка на място от служители на отдел „Екология и околна среда“. При проверката се установи, че част от клоните на дърветата, засадени в съседния имот навлизат във Вашия имот. Дърветата са на видима възраст над 5 години. Съгласно чл. 23 от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Асеновград, може да премахнете клоните, които се простират над Вашия имот. Съгласно чл. 29 от горепосочената наредба, споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение на неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред съгласно Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
  • 20.09.202308:24
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали