В процес 118 Приключени 2210

Сигнал №2822

Нарушения на ЗУТ и наредба 7 при преустройство на сграда.

Начало
14.09.2023
ID:
2822

Опасна сграда или съоръжение

Подаден от: Борис Георгиев Петров

Място/адрес: ул."Стара планина" 5, гр.Асеновград

Описание: Изграждат се кули в нарушение на чл.24 от ЗУТ във връзка с чл.92 ал.1 и чл.93 ал.2 от наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с което създават неудобство за собственика на трети жилищен етаж. Не ми е известно ( не съм уведомен) дали е има одобрен проект за текущото преустройство. Моля за отговор за взетите мерки от Ваша страна.


Статус: В процес