В процес 148 Приключени 2632

Сигнал №2811

Тротоара

Начало
08.09.2023
ID:
2811

Друго

Място/адрес: Княз Борис първи

Описание: При заведение "какао бар" ,оставеното разстояние между двата реда маси за пешеходна пътека е недостатъчно за нормално разминаване на двама човека. А да не говорим за майки с детски колички. Моля обърнете внимание!


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 14.09.202310:32
    Уважаеми господин Димитров, във връзка с подаден от Вас сигнал ID 2811 от 08.09.2023г. за нерегламентирано поставени два реда маси на тротоара пред кафе - аперитив “Какао бар“ в гр. Асеновград, ул.“ Тутракан“ № 1 Ви уведомяваме, че служители на община Асеновград извършиха проверка на място при което се констатира наличието на разположени маси, които затрудняват движението на пешеходци по тротоара. Дадено е предписание в 3 /три/ дневен срок от датата на проверката втория ред маси да бъдат премахнати и разположени по схема одобрена от Главния архитект на Община Асеновград. След изтичане на срока даден в предписанието е извършена повторна проверка при която се констатира, че предписанието е изпълнено и тротоара е свободен за преминаване.
  • 08.09.202314:51
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали